Vnet cung cap cac sp nhu GPS Module, GPS Antenna, GSM Antenna...

Trang nhất » Sản phẩm » GPS Development Kit

927-EVA2100-B GPS Development Tools SiRFStar IV, GPS Eval kit SMT flash module

Mã sản phẩm: 927-EVA2100-B - 2057 Lượt xem
1 2 3 4 5 0 điểm
Đặt hàng

Giá gốc : ~0 VND


Số lượng:

Manufacturer: Maestro Wireless
RoHS: RoHS Compliant Details  
Product: Evaluation Kit
Tool Is For Evaluation Of: A2100-B
Frequency: 1575 MHz
Operating Supply Voltage: 3.3 V to 5 V
Interface Type: Serial, UART
Description/Function: Allows an easy evaluation of Maestro?s SiRFstarIV GPS receiver module  
For Use With: A2100-B  
Maximum Operating Temperature: + 85 C  
Minimum Operating Temperature: - 40 C  
Operating Supply Current: 30 mA  
Processor Used: SiRFstarIV
Số ký tự được gõ là 250
 
Gửi email để cập nhật thông tin mới nhất
Holux Skylab U-box Gotop Royaltek Simcom Neoway Quectel Cinterion Huawei Jinchang Jinan URS IOT Vnettek Mouser Telit Four-faith Siemens Wavecom Bailingjia